• 1
 • 2
 • 3

Belastingzaken

Jaarlijkse aangiften

ADA Groep kan voor u de volgende jaarlijkse aangiften verzorgen;

 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Dividendbelasting
 • Vastgoed en overdrachtsbelasting
 • Schenk- en erfbelasting
 • Overige belastingen

Belastingaangiften

ADA Groep kan voor u de volgende belasting aangiften verzorgen en indienen;

 • Omzetbelasting
 • Loonheffing
 • Kansspelbelasting
 • Accijns en verbruiksbelasting

Belasting toeslagen

ADA Groep kan samen met u de volgende belastingtoeslagen verzorgen en indienen;

Belastingcontroles

Belastingdienst mag u niet zomaar overvallen met een controle (behalve FIOD en SIOD. Wees goed voorbereid bij een belastingcontrole en het is raadzaam om tijdens gesprekken met de belastingdienst altijd uw adviseur bij te hebben. Vergeet niet dat u als ondernemer uw administratie 7 jaar lang moet bewaren. Ook al uw primaire aantekeningen, kassarollen, werkbriefjes, agenda's en alle overige bescheiden moet u  7 jaar lang bewaren. In geval van belastingcontroles/boekenonderzoek zult u altijd worden ondersteund met een adviseur van ADA Groep.