• 1
 • 2
 • 3

Financiële diensten

Boekhouding

 • Verzorgen van financiële administraties en tevens ondersteuning verlenen aan de financiële afdeling van een onderneming voor een all-in tarief.
 • Verzorgen van alle noodzakelijke aangiften zoals omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting en uiteraard ook aangifte inkomstenbelasting.

Loonadministratie

Op basis van de door u aangeleverde gegevens van uw werknemers zal door ADA Groep de salarisadministratie worden verwerkt. Per aangifte tijdvak zal door ons de aangifte loonheffing worden verzorgd.
Overige werkzaamheden met betrekking tot salarisadministratie zijn onder andere:

 • berekenen van salarissen en het verzorgen van loonstroken en jaaropgave(s);
 • in- en uitdienst meldingen aan de diverse instanties (Belastingdienst, pensioenfonds en eventueel Arbo-diensten);
 • ziekte- en herstelmeldingen;
 • proforma berekeningen uitvoeren;
 • opstellen van arbeidscontracten;
 • afhandelen (voorschot) nota’s pensioenfonds;
 • vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht

Samenstellen Jaarrekeningen

Voor samenstellen van Jaarrekeningen is de nodige deskundigheid vereist. Onze boekhouders en Fiscalisten binnen ADA Groep zorgen ervoor dat u jaarlijks gespecificeerd en indien gewenst uitgesplitst naar productgroep een overzicht krijgt van de financiële situatie van uw onderneming.

 • Eenmanszaak /  ZZP'er
 • V.o.F. (Vennootschap onder Firma)
 • B.V. (Besloten Vennootschap)
 • Geconsolideerde Jaarrekening voor Holdings

Periodieke rapportage

In overleg met u kunnen wij ook periodiek rapportages voor uw onderneming opstellen. Hiermee behoud u goed inzicht in uw organisatie. Ook kunnen wij voor u standaard rapportages opstellen waarmee u zelf periodiek uw bedrijfsresultaat kan inzien en analyseren. In dit geval adviseren wij u ook om  een begroting (budgetrapport) op te stellen voor uw onderneming. Hiermee kunt u zelf controleren over uw geprognotiseerd omzet en kosten gelijk lopen tot de werkelijke inkomsten en uitgaven.

Debiteurenbeheer

Veel ondernemers maken vaak weinig werk voor het op tijd innen van facturen. Daarom verdient debiteurenbeheer meer aandacht voor veel ondernemingen.

 • Betalen uw klanten hun facturen vaak te laat
 • Moet u vaak maatregelen nemen tegen wanbetalers
 • Denkt u vaak om incassobureau of advocaat in te schakelen

 Hierbij zal ADA Groep u helpen met het inperken van risico's.