• 1
 • 2
 • 3

Overige diensten

Opstellen contracten

Het opstellen van contracten en overeenkomsten zoals ;

  • Samenwerkingscontracten
  • Arbeidscontracten
  • Huurcontracten
  • Lijfrentecontracten
  • Overige contracten: op aanvraag

Aanvragen vergunningen

Voor veel zaken heeft u vergunning nodig alvorens u begint. Het kan zijn dat u in aanmerking kan komen voor een vrijstelling maar wij adviseren u voor alle zekerheid om een melding te doen van uw bezigheden bij uw gemeente. Wij kunnen voor u nagaan of u daadwerkelijk een vergunning moet aanvragen. Hieronder aantal zaken waar u zeker rekening moet houden.

 • Bouwvergunning (Wanneer u voor uw onderneming een bedrijfspand wilt gaan (ver)bouwen, dan dient u ook verschillende vergunningen aan te vragen, dat kan nu dus via een omgevingsvergunning. U krijgt dan namelijk te maken met de Woningwet, het Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening)
 • Omgevingsvergunning (sloopvergunning, afvalbeschikking, huisvestingvergunning,  monumentenvergunningen etc.)
 • Lokale vergunningen (terrasvergunning, reclamevergunning etc)
 • Horeca (hiervoor een speciale vergunning nodig volgens de Drank- en horecawet). Neem ruim van te voren contact op met uw gemeente of met een adviseur van ADA Groep voordat u een horecazaak gaat beginnen.
 • Overige vergunningen

Aanvragen subsidies

Er zijn veel soorten subsidies waarvoor u in aanmerking kan komen. De overheid wil het opstarten van nieuwe ondernemingen en het ontwikkelen van bestaande bedrijven stimuleren. Als ondernemer kun je daarom in aanmerking komen voor subsidies. Als u zelf niet achteraan kan gaan, kunnen wij samen met u nalopen of u in aanmerking kan komen voor een van de subsidies hieronder aangegeven.

 • Subsidies voor Ondernemers (via belastingsite, rijksoverheid, locale gemeenten en nog veel meer) 
 • Subsidies voor specifieke branches (zoals veiligheid, landbouw etc.)
 • Subsidies voor personeel
 • Subsidies voor onderzoek
 • Lokale subsidies
 • Regionale subsidies
 • Milieusubsidies

Bankzaken en Verzekeringen

Bij het starten van een eigen bedrijf komen ook bank- en verzekeringszaken kijken. Hieronder aantal zaken wat ADA Groep hierin voor u kan betekenen.

Bankzaken:

 • Aanvragen van rekening courant krediet bij opstarten van onderneming
 • Samen nalopen wat voor rekening u daadwerkelijk nodig hebt om onnodig hoge bankkosten te voorkomen.

Verzekeringen

Als ondernemer wil je geen risico's lopen. Je zult jezelf, je personeel en je bedrijf goed willen verzekeren en daarbij komt ook alle onnodige onderdelen in je polis nemen. Wij helpen u hiermee de juiste keuze te maken om onnodige hoge polissen af te sluiten. Wij zullen u naar de juiste verzekeraars doorverwijzen welk u juiste en beste advies zullen geven.
Hierbij kunt u denken aan ;
 • Bedrijfsschadeverzekering Voor de financiële risico’s van het plotseling stilvallen van uw bedrijf door bijvoorbeeld brand of inbraak.
 • Inventaris- en voorraadverzekering Voor schade aan onder andere uw inventaris, voorraden en apparatuur door bijvoorbeeld brand of inbraak.
 • Aansprakelijkheidsverzekering Voor schade die u of een medewerker aan een ander toebrengt en waarvoor u aansprakelijk bent.
 • Autoverzekering Voor schade aan uw voertuigen of werktuigen door onder andere ongelukken, brand en diefstal.
 • Huis- Gebouwenverzekering Voor schade aan uw huis of bedrijfsgebouw.
 • Rechtsbijstandverzekering Voor de kosten van rechtshulp (advocaat) als u in een juridisch conflict terechtkomt.
 • Verzuimverzekering Loondoorbetaling van zieke medewerkers.